En stærk service til servicevirksomheder

BNI Danmark er en landsdækkende netværksorganisation for erhversdrivende.

Direktør René Bruun udtaler:

Det er vigtigt for mig at bruge vores ressourcer rigtigt og jeg har bevidst valgt at outsource administrationsopgaver, så jeg kan drive og vedligeholde den produktive del af min virksomhed. Jeg ønsker ingen ansatte i min administration, så jeg undgår de ledelsesmæssige opgaver ved ansættelser, ledelse, sygdom, uddannelse m.v.

Mit succeskriterie for at vælge Flexkapacitet har været, at kvaliteten i arbejdet er i orden og at der er flere medarbejdere til rådighed, så min sårbarhed bliver mindre.

Samarbejdet kører smertefrit og vi kan koncentrere os om vores kerneforretning. Jeg vil anbefale alle ledere, at gøre det samme. Min forretning er i vækst og Flexkapacitet følger udviklingen fleksibelt efter vores behov.

BNI Danmark er et forretningsnetværk, som arbejder målrettet med at åbne døre og skaffe forretningsmuligheder for virksomheder, som ønsker vækst. Se www.bni.as.

Opgavetyper